Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
kód:
EPSG:5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Fotoarchiv ČGS
alternativní název:
fotoarchiv
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
2006
Datum:
událost:
revision
datum:
2008
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
https://registry.geology.cz/id/FOTOARCHIV-DTB
kód:
CZ-00025798-CGS-FOTOARCHIV-DTB
způsob prezentace:
imageDigital
způsob prezentace:
tableDigital
abstrakt:
Databáze Fotoarchivu ČGS plní funkci centrální elektronického skladu fotodokumentace ČGS. V současné době je zde spravována evidence více jak 20tisíc pozitivů a negativů od roku 1931. Postupně se zpřístupňují další současné ale i historické snímky. Tématem snímků jsou zaniklé staré lomy a výchozy, krajina v minulém století, stavby přehrad, historická těžební zařízení, geologické expedice, osobnosti geologie, významné události ČGS. Fotoarchiv také významně slouží k dokumentaci geologických map a významných geologických lokalit.
účel vytvoření:
Standardizace nakládání, popisu a uložení fotodokumenatce ČGS - historických i aktuálních snímků v centrálním elektronickém skladu. Převážně z území ČR, ale i zahraničí. V současné době používáno také pro dokumentaci mapování 1:25 000, významných geologických lokalit atd.
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Tamara Sidorinová
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/tamara.sidorinova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420251085227
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Geologická 577/6
město:
Praha 5
poštovní kód (PSČ):
152 00
země:
Česká republika
e-mail:
tamara.sidorinova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/t/tamara.sidorinova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavel.bokr
jméno osoby:
Mgr. Pavel Bokr
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089443
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
pavel.bokr@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavel.bokr
role:
processor
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
formát zdroje:
formát:
formát:
ORACLE
verze formátu:
10g
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/6205
klíčové slovo:
fotografie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/2284
klíčové slovo:
dokumentace
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/3650
klíčové slovo:
geologie
klíčové slovo:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept/4648
klíčové slovo:
krajina
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/concept
název:
GEMET - Concepts, version 3.1
kalendářní datum:
Datum:
datum:
20.7.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Geologie
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/ge
klíčové slovo:
Krajinný pokryv
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/lc
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/mr
klíčové slovo:
Nerostné suroviny
jméno thesauru:
Citace:
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
vzdělávání a popularizace geologie
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/educationAndPromotionOfGeology
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/archives
klíčové slovo:
archivy
klíčové slovo:
ohlašování a sběr dat
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/notificationAndDataCollection
jméno thesauru:
Citace:
název:
Geovědní témata ČGS
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Národní
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
název:
Prostorový rozsah
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
publication
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
bez omezení veřejného přístupu
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/LimitationsOnPublicAccess/noLimitations
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
prostor. reprezentace:
textTable
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
25000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
tematická kategorie:
environment
tematická kategorie:
society
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
-180.00
zem. délka - východ:
180.00
zem. šířka - jih:
-90.00
zem. šířka - sever:
90.00
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Svět
kód:
WORLD
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1931
konec:
now

obsah

popis feature katalogu:
typy geoprvků:
X_TYP_HORNIN
typy geoprvků:
X_OBJEKT
typy geoprvků:
X_TEMA
typy geoprvků:
FOTO_FOTOARCH
typy geoprvků:
GEOGRAFIE
typy geoprvků:
X_KONTINENTY
typy geoprvků:
X_ZEME_FOTO1
typy geoprvků:
FOTOARCH
typy geoprvků:
X_PREHRADA
typy geoprvků:
X_AUTOR
typy geoprvků:
X_TYP_SNIMKU
typy geoprvků:
SCAN_ABC
citace katalogu geoprvků:
Citace:
název:
Atributy fotoarchiv
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
2006
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
cbcf1380-1380-1bcf-a50c-52caa6446ca8

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
image/jpeg
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
pointOfContact
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://fotoarchiv.geology.cz
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/DB_cze
název on-line zdroje:
Databázová aplikace (CS)
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/archiv
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/archives
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Webová stránka (EN)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WEB_eng
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
V letech 2000-2001 byla převážná část informací o fotomateriálu z let 1931 - 1961, ukládána do aplikace vytvořené v programu FoxPro 2.0. Začátkem roku 2002 byla databáze převedena do centralní databáze ČGS (databáze ORACLE)(cca 11000 záznamů). V současné době probíhá editace starých záznamů a plnění databáze z archivních materiálů z let 1962-2002.

Metadata

ID metadatového záznamu:
507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089445
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 131/3
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
olga.moravcova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
20.8.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006