Významné geologické lokality

Aplikace na mapovém serveru ČGS pro zobrazení a hledání významných geologických lokalit na území ČR. Zobrazuje pestré geologické fenomény, výskyty významných hornin, minerálů a zkamenělin. Vyhledávání lokalit je možné podle charakteristik lokality, administrativního členění, mapového listu atd. K dispozici jsou také další mapové vrstvy (geologická mapa, chráněná území atd.).
aplikace
https://registry.geology.cz/id/NGMD-LOKALITY_G-SDE-APL
Map
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: ISO 19119:
Volná:
lokalita významná
ochrana
prostředí životní
území chráněné
humanGeographicViewer
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2012, zveřejnění: 2012, revize: 24.04.2019
2012 - dosud
.
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel

Kvalita

Omezení

částečně omezeno

Informace o metadatovém záznamu

4d977d44-ac38-4115-a5bc-05e00a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
19.08.2021

Příbuzné zdroje