Metadata 404

Supervisor: Jaroslav Novák
Databáze obsahuje uložená rozhodnutí o schválených výpočtech zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod Komisí pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ) a od 1.1.1992 Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později Ministerstva hospodářství ČR od roku 1997 Ministerstva životního prostředí ČR.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2022-01-12
Supervisor: PhDr. Kateřina Hašková
Digitální kartotéka, která obsahuje publikace a další materiály vztahující se k problematice hornictví, geologickým vědám a historii. Publikace jsou uložené v odborné knihovně na pracovišti České geologické služby v Kutné Hoře
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Mgr. Milada Hrdlovicsová
ASGI - Automated System of Geological Information application allows unified access and parametric search of reports and opinions saved in all CGS archives. It’s primarily documentation of Geofond department archive under the Act of geological projects and expert outputs from organization since it’s foundation. Besides detail information about reports allows thumbnail of digitized documents. Some documents from another geological organizations archives are also available.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: Mgr. Milada Hrdlovicsová
The ASGI Database ("Automated System of Geological Information") contains digital records of all unpublished reports and assessments stored in the CGS-Geofond Archive. It also includes information on some reports stored in the archives of geological companies. The database is an electronic cardfile, which enables users to search for reports according to selected criteria.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-11-16
Supervisor: RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Website of the project "Assessing the impact of the Göthenburg protocol in the CR " (2/2007- 4/2011), with the financial support of EEA Grants and Norway Grants.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2022-01-10
Supervisor: Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.
Website of the project “Assessment of impacts of mining and mineral processing to the environment and human health in Africa” (2011-2014), IGCP/SIDA Project No. 594.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2022-01-10
Supervisor: Mgr. Veronika Strnadová, Ph.D.
Website of the project "Assessment of Mining Related Impacts Based on Utilization of (ARES) Airborne Hyperspectral Sensor", Grant No. 205/09/1989 Czech Science Foundation. Sokolov Site, Czech Republic.(2009-2013).
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2022-01-10
WMS service presents a Bedrock Geological Map of the Czech Republic at a scale of 1 : 500 000.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-09-22
Supervisor: RNDr. Ivana Dudková
This database contains key information on boreholes. The database is generated about twice a year as a layer in a GIS environment for use in the Borehole Surveys application. Individual points in the application represent boreholes and polygons indicate groups of related boreholes.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2022-01-24
Supervisor: RNDr. Ivana Dudková
This map application gives access to key information about drilling and objects registered in the descriptive database of geological objects. The boreholes inventory includes hydrogeological and geophysical data.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2022-01-24
 2 / 41