ASGI - Archive of unpublished geological reports

The ASGI Database ("Automated System of Geological Information") contains digital records of all unpublished reports and assessments stored in the CGS-Geofond Archive. It also includes information on some reports stored in the archives of geological companies.
The database is an electronic cardfile, which enables users to search for reports according to selected criteria.
dataset
https://registry.geology.cz/id/ARCH-ASGI-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes:
Free:
CzechGeo
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1975
1950 - now
vector
vyhledávání signatur posudků uložených v archivu ČGS útvaru Geofond
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Mgr. Milada Hrdlovicsová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742209
email: milada.hrdlovicsova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: processor

Data Quality

Vznikla na počátku 70. let. Do ASGI databáze jsou průběžně zpracovávány nově odevzdávané zprávy a posudky a postupně začleňovány i dokumenty z převzatých archivů.
Dokumentace je po odborném faktografickém a dokumentografickém zpracování do příslušných databází začleněna do základních fondů archivu k trvalému uchování:
* Fond posudků a zpráv (signatury "P", "V", "MS") - soustřeďuje nepublikované zprávy a posudky o provedených geologických, hydrogeologických, inženýrsko geologických, ložiskových, geofyzikálních, geoekologických a radonových výzkumech a průzkumech, vysvětlivky ke geologickým mapám s písemnou a grafickou dokumentací, včetně mineralogických, petrografických, fyzikálních, chemických a technologických rozborů a dokumentace vrtů, diplomové, kandidátské, doktorské a podobné práce geovědního zaměření z období 1862 až dodnes. Aktuální je signatura "P", zbývající vznikly v minulosti jako účelové řady zaměřené na soustředění dokumentace vrtů ("V"), resp. tzv. mělkých sond ("MS") a zařazování do nich bylo již ukončeno.
* Fond zásob (signatura "FZ") - soustřeďuje zprávy o provedeném ložiskově geologickém průzkumu s výpočty zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod schválených MŽP. Fond existuje zhruba od roku 1952.
* Fond zahraničních cest (signatura "ZC") - obsahuje zprávy, posudky, studie a diplomové, kandidátské a doktorské práce o geologické problematice území mimo hranice ČR od roku 1920 až dodnes a cestovní zprávy z geologicky zaměřených služebních cest.
* Fondy mapové (signatura "MO") - soubor map "Geologické mapové prozkoumanosti" v měřítku 1 : 200 000, včetně vysvětlivek a signatur příslušných posudků a zpráv a další účelové mapy.
Equivalent Scale: 1: 5000

Constraints

Distribution

Czech Geological Survey
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Role: point of contact

Metadata about metadata

94d18f00-8f00-14d1-a215-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-11-16

Coupled Resources