Administrative Databases of SURIS

Databáze obsahuje data, která nemají samostatnou souřadnicovou část a nelze je tedy samostatně prostorově lokalizovat.
Mají však obvykle vazbu na některé faktografické databáze.
series
https://registry.geology.cz/id/SURIS-SR-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Spatial scope: CGS Geoscientific themes:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1992
1992 - now
vector, text table
správa SurIS
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian

Data Quality

Správní databáze jsou tyto:
* Databáze organizací - údaje o organizacích (včetně v současnosti již neexistujících), zabývajících se geologickými pracemi, hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.
* Databáze rozhodnutí o schválení a odpisech zásob - uložená rozhodnutí o schválených výpočtech zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod Komisí pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ) a od 1.1.1992 Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později Ministerstva hospodářství ČR od roku 1997 Ministerstva životního prostředí ČR
* Ekonomický registr - údaje o cenách hlavních komodit na světovém i domácím trhu, finanční i objemové vyjádření zahraničního obchodu s nerostnými surovinami.

Constraints

Metadata about metadata

8cac1c80-1c80-1cac-a047-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-11-16

Coupled Resources