ASGI - Archive of unpublished geological reports

ASGI - Automated System of Geological Information application allows unified access and parametric search of reports and opinions saved in all CGS archives. It’s primarily documentation of Geofond department archive under the Act of geological projects and expert outputs from organization since it’s foundation. Besides detail information about reports allows thumbnail of digitized documents. Some documents from another geological organizations archives are also available.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace_asgi_66.png
application
https://registry.geology.cz/id/ARCH-ASGI-DTB-APL
NonMap
11.99,48.253,18.91,51.247
publication: 2018-11-01
2018 - now
Digitální kartotéka, která umožňuje vyhledávání signatur posudků uložených v archivu ČGS-Geofondu i jiných archivů.
Czech Geological Survey
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Mgr. Milada Hrdlovicsová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742209
email: milada.hrdlovicsova@geology.cz
Role: point of contact
Czech Geological Survey
Mgr. Pavel Bokr
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089443
email: pavel.bokr@geology.cz
Role: author
Czech Geological Survey
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Role: processor

Data Quality

Základ databáze ASGI vznikl pod názvem Automatizovaný systém geologických informací již v 70. letech 20. století a od té doby je průběžně doplňován záznamy o nových přírůstcích.
Zhotovil: Mgr. Pavel Bokr, 2018

Constraints

Metadata about metadata

78e96280-6280-18e9-bfb6-c88088beb3f3
Czech Geological Survey
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: point of contact
2022-06-09

Coupled Resource