Metadata 409

Supervisor: Ing. Martin Paleček
INSPIRE View Service gives access to key information about drilling and objects registered in the descriptive database of geological objects.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-08-19
Supervisor: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server Service gives access to key information about drilling and objects registered in the descriptive database of geological objects.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-08-19
Supervisor: Ing. Martin Paleček
ArcGIS Server Service gives access to key information about drilling and objects registered in the descriptive database of geological objects.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-02-20
Supervisor: RNDr. Alan Donát
Application allows to search and view information about the boreholes material documentation stored in CGS external storages, department Geofond.
Metadata Contact: Mgr. Pavla Kramolišová, Date Stamp: 2021-08-19
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.
The Bulletin of Geosciences is an international journal publishing original research papers, review articles, and short contributions concerning palaeoenvironmental geology, including palaeontology, stratigraphy, sedimentology, palaeogeography, palaeoecology, palaeoclimatology, geochemistry, mineralogy, geophysics, and related fields. All papers are subject to international peer review, and acceptance is based on quality alone.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-08-19
Supervisor: Ing. Patrik Fiferna
Website of the Science Club for Friends of Earth Sciences (geology, mineralogy, paleontology, petrography, montanistics, cosmology and other natural sciences) and natural collectors at Café Barrande hosted by CGS.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-03-04
Supervisor: RNDr. Hana Breiterová
These e-catalogues contain the titles of books, offprints, electronic publications, periodicals to which the CGS library subscribes, and classified lists of papers about the geology of the Czech Massif and related geological units by Czech and foreign authors published in Czech and foreign periodicals, and monographs deposited in the library collection. Catalogue of the earlier publications is currently being completed. Currently is possible to search in database of Ministry of the Environment Library, whi...
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-08-09
Supervisor: RNDr. Hana Breiterová
Katalog publikací v knihovně ČGS zahrnuje informační bázi o knihovním fondu v rozsahu 170 000 knih, 46 českých a 171 zahraničních periodik (stav 1999). Přírůstky v letech 1919-1991 postihují lístkové katalogy, od roku 1992 databáze přírůstků knih a časopisů. Knihovna ČGS má informační gesci v oborech regionální geologie krystalinika, regionální geologie sedimentárních formací, aplikovaná geologie, geologie ložisek nerostných surovin, geochemie životního prostředí, databáze a GIS a služby dokumentační a edi...
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-08-09
Supervisor: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Databáze Katalog geohazardů shromážďuje a poskytuje strukturované informace o potenciálně rizikových geofaktorech působících na území ČR, o nejdůležitějších relevantních datových zdrojích a odkazuje na příslušnou legislativu. Geohazardy jsou popsány a katalogizovány specialisty ČGS podle geovědních disciplín, původu a podmínek vzniku, geografického rozšíření, časového charakteru, souvisejících procesů, společenského vlivu a typu nebezpečí, metod monitoringu apod.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-02-20
Supervisor: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Application of "Geohazards - Catalogue of geological risks" allows structured informations about potential risk geofactors in the Czech Republic, the most important relevant data sources and relevant legislation.
Metadata Contact: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D., Date Stamp: 2021-02-20
 3 / 41