Approvals and Cancellation of Reserves

Databáze obsahuje uložená rozhodnutí o schválených výpočtech zásob prozkoumaných ložisek nerostných surovin nebo podzemních vod Komisí pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (KKZ) a od 1.1.1992 Komisí pro projekty a závěrečné zprávy (KPZ) Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR, později Ministerstva hospodářství ČR od roku 1997 Ministerstva životního prostředí ČR.
non geographic dataset
https://registry.geology.cz/id/SURIS-SR-DR-DTB
Czech
Geoscientific information
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
CGS Geoscientific themes:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
creation: 1992
1992 - now
správa SurIS
Czech Geological Survey
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: custodian
Czech Geological Survey
Jaroslav Novák
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420234742134
email: jaroslav.novak2@geology.cz
Role: point of contact

Data Quality

V roce 2003 bylo prováděno doplňování zásob k již uloženým rozhodnutím o schválení zásob z KKZ (Komise pro klasifikaci zásob) a průběžně ukládána nová rozhodnutí o schválení zásob z KPZ MŽP

Constraints

private

Metadata about metadata

507af9f7-2048-4407-9ba8-0d100a010817
Czech Geological Survey
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: point of contact
2021-02-20

Coupled Resource