Česká geologická služba
Přihlášení
 

Oznámená důlní díla

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje údaje o oznámených projevech starých důlních děl. Starým důlním dílem se podle zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-ODD-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
ohlašování a sběr dat
územní plánování
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1988
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/oznamena_dulni_dila/ (mapová aplikace )
http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila/stara-dulni-dila
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/mine-workings/impacts-of-mine-workings
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer
https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi
https://mapy.geology.cz/vydej/
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Oznamena_dulni_dila/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://app.geology.cz/dud_ozn/
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Pavel Šír
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742143
email: pavel.sir@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., DXF ?, DWG ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 28.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Důlní díla
Související odkazy