Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická data - vrty

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje základní identifikační, polohopisné a další informace o objektech (sondách, studních, odkryvech a pod.), včetně odkazů na archivovanou geologickou dokumentaci a zpravidla i formalizovaný popis geologického profilu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDO-GEO-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
vrt
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
Volná
sonda
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1976
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Vzdálenost = 1 m
Odkazy
http://www.geology.cz/app/gdo/?l=e
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer
http://www.geology.cz/app/gdo
https://mapy.geology.cz/geocr50/
https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
Distribuční formát application/pdf ?, HTML ?, image/jpeg ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 14.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Vrtná prozkoumanost
Související odkazy