Česká geologická služba
Přihlášení
 

Správní databáze SurIS

datová sada bez prostorové složky

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje data, která nemají samostatnou souřadnicovou část a nelze je tedy samostatně prostorově lokalizovat.
Mají však obvykle vazbu na některé faktografické databáze.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SR-DTB
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1992
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje (webová stránka (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 24.09.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Surovinový informační systém (SurIS)
Podřízené
Související odkazy