Česká geologická služba
Přihlášení
 

Rekultivace

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje vybrané báňsko-technické a provozní údaje z ročního státního statistického výkazu Hor(MPO)1-01. Sledovány jsou výměry ploch dotčených těžbou, báňsko-technicky zajištěná území, výměry ploch zařazených do sanace a rekultivace a ploch, kde již byla rekultivace ukončena. Dále se uvádějí finanční rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody. Vzhledem k tomu, že údaje v ročních výkazech Hor(MPO)1-01 patří mezi tzv. individuální data, je možno získat data pouze ve formě souhrnných přehledů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-REK-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals 4EU
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 2000
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinovy-informacni-system (webová stránka (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Anna Horáková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742142
email: anna.horakova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 19.09.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Surovinový informační systém (SurIS)
Související odkazy