Česká geologická služba
Přihlášení
 

Karotážní data (geofyzika) - vrty

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje karotážní a inklinometrická měření a je postupně naplňována od roku 1999.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-G-GDO-KAR-SDE
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
Volná
karotáž
inklinometrie
vrt
CzechGeo
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 01.01.1999
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivana Dudková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742113
email: ivana.dudkova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
licence
Distribuční formát image/jpeg ?, SHP 10.2., application/pdf ?, html ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 12.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Vrtná prozkoumanost
Související odkazy