Česká geologická služba
Přihlášení
 

Předchozí souhlasy ke stanovení dobývacích prostorů

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje údaje o plošném vymezení budoucího dobývacího prostoru nerostu a organizaci pro kterou je předchozí souhlas vydán.
Vedeno také pod názvem 'Registr předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů'
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-DPPS-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Volná
dobývací prostory
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1992
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje (webová stránka (CS) )
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Sylva Žáčková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742130
email: sylva.zackova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.09.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Surovinový informační systém (SurIS)
Související odkazy