Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hmotná dokumentace Geofond

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze eviduje dokumentační vzorky, vzorky vrtných jader nebo jejich částí uložených ve skladech ČGS, útvaru Geofond. Existuje téměř 30 000 metrů trvale uchovávané dokumentace od roku 1920. Databáze má přímou návaznost na databázi vrtů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDO-HD-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hmotná dokumentace
státní geologická služba
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOLOGIE/vrt, vrtaná sonda
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1996
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/sbirky/hmotna-dokumentace
http://www.geofond.cz/Hmotnadokumentace/ (aplikace pro vyhledávání - kartotéka vzorků )
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/Vrtna_prozkoumanost/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Alan Donát
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742205
email: alan.donat@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2, DBF 10.2
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Alan Donát
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742205
email: alan.donat@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Vrtná prozkoumanost
Související odkazy