Česká geologická služba
Přihlášení
 

Výbrusová dokumentace (sbírky ČGS) - krabice s výbrusy

datová sada bez prostorové složky

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze zahrnuje soupis kolekcí (krabic) petrografických výbrusů uložených v ČGS a nově i jednotlivých skel, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-VYBRUSY_KRAB-DTB
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
vědy o Zemi/geologie
litosféra/nerost
litosféra/hornina
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hmotná dokumentace
Volná
petrografické preparáty
petrografie
výbrus
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 1930 - 2001
Typ prostorové prezentace textová tabulka
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://www.geology.cz/app/hm_dok/krabice_vybrus.pl?tt_=p
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát DBF
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 13.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Podřízené
Související odkazy