Výbrusová dokumentace (sbírky ČGS) - skla

Databáze jednotlivých skel výbrusů uložených v ČGS, příp. výčtu horninotvorných minerálů. Jedná se výbrusy pocházející z geologického mapování, regionálních a speciálních výzkumů ČGS od 30. let 20. stol.
datová sada bez prostorové složky
https://registry.geology.cz/id/HMD_VYBRUSY_SKLA-DTB
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: GEMET - Concepts, version 3.0:
vědy o Zemi/geologie
litosféra/nerost
litosféra/hornina
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
Volná:
petrografické preparáty
petrografie
výbrus
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2002, revize: 2008, zveřejnění: 2011
1930 - 2002
textová tabulka
Fyzická dokumentace
Česká geologická služba
RNDr. Petr Budil, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089478
email: petr.budil@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

výbrusový materiál ČGS, Praha různých projektů od 30 let 20 stol.
Odpovídající měřítko: 1: 25000

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

7d2cd380-d380-1d2c-abb5-c88088beb3f3
Česká geologická služba
RNDr. Pavla Gürtlerová
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089444
email: pavla.gurtlerova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.08.2021

Příbuzné zdroje