Česká geologická služba
Přihlášení
 

Hydrogeologická mapa Ašska a Chebska (Geoplasma-CE)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje hydrogeologické jednotky v oblasti Ašska a Chebska s charakteristikou typu hydrogeologického prostředí a rozsahu transmisivity v dané jednotce. Jednotlivé vrstvy dále zobrazují vybrané archivní vrty s hydraulickými daty, data z terénních měření fyzikálně-chemických vlastností podzemních vod, fotodokumentaci a hydrogeologické rajony.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-HG_AS-SER
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie > hydrogeologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
hydrogeologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:01.12.2019
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/HydroGeologie/chemicke_slozeni_podzemnich_vod_Assko_Chebsko/MapServer
Geografické ohraničení
11.975, 49.781, 12.766, 50.402
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.12.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy