Česká geologická služba
Přihlášení
 

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapy zobrazují půdní kryt určité oblasti. Jedná se o scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-PUDY50_RASTR-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Půda
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
půdy
GEMET - Concepts, version 3.1:
informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa/mapa půdní
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 9999 - 2012
Typ prostorové prezentace rastr (grid)
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/pudy/
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_mapa50_rast/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_mapa50_rastr/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-v-meritku-1-50000/pudni-mapy
http://www.geology.cz/extranet/vav/interakce/kontaminace-pud
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/soil-contamination
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Jan Sedláček (Brno)
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429258
email: jan.sedlacek.brno@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.02.2020
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy