Česká geologická služba
Přihlášení
 

Půdní mapa 1 : 50 000

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zpřístupňuje půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-PUDY50-SER
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
půdy
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Půda
GEMET - Concepts, version 3.1:
informace/dokumentace/dokument/typ dokumentu/projekce geografická/mapa/mapa půdní
ISO 19119 geographic services taxonomy:
infoMapAccessService
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Volná
půdní typologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer
Geografické ohraničení
12.008832, 48.239152, 18.957832, 51.355194
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 24.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy