Česká geologická služba
Přihlášení
 

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotážně proměřených vrtech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GGM-SEIS_LIN-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geofyzika
Volná
seismické reflexní profily
seismokarotáž
CzechGeo
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:27.04.2015
zveřejnění:19.12.2016
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geofyzika/seismicke_profily/MapServer
Geografické ohraničení
12.825222, 48.158179, 18.969263, 51.143001
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 21.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy