Česká geologická služba
Přihlášení
 

Staré rukopisné geologické mapy 1 : 28 800

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server mapová služba pro zpřístupnění starých rukopisných geologických map v měřítku 1 : 28 800 z území ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-SM28800-SER
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
archivy
geologie
vzdělávání a popularizace geologie
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Mosaic/historicke_mapy28800/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 24.04.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy