Historie geologického mapování území ČR

Aplikace mapového serveru zobrazuje dva soubory starých geologických map z území Čech a Moravy - rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 800 a tištěné geologické mapy v měřítku 1 : 144 000 (tzv. Haidingerovy). Dostupné atributy k rukopisným mapám: název mapového listu v češtině a němčině, informace o autorovi a roku vzniku mapy (pokud jsou známy), odkaz na soubor s geologickou legendou (pokud je k dispozici) a odkazy do mapových archivů ČGS a GBA. Dostupné atributy k tištěným mapám: název mapového listu, jméno autora a odkaz do mapového archivu ČGS.
Na mapovém serveru ČGS jsou rukopisné mapy publikovány se svolením archivu Rakouské geologické služby (GBA).
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/mapserver-aplikace-stare_geomapy-66.jpg
aplikace
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-STARE_MAPY-GDB-APL
Map
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.99,48.253,18.91,51.247
zveřejnění: 2017
15.12.2017 - dosud
Veřejný přístup k datům z mapového archivu ČGS.
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Mapová aplikace byla vytvořena v prostředí WebApp Builder.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5a2ea451-5444-4a3b-9564-70720a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje