Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Služba ArcGIS Serveru zpřístupňuje vyjádření ČGS k územně plánovací dokumentaci ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Tato vyjádření jsou vypracována útvarem Geofond na základě žádostí orgánů státní a veřejné správy pro území celé ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-G_VYJADRENI-UP-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Rejstříková služba
Služby zpřístupnění typu geografického prvku
GEMET - Concepts, version 3.1:
plánování prostředí životního/plán/plán územní
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/geologie báňská
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
státní geologická služba
archivy
územní plánování
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2016
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/posudky_vyjadreni/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 27.02.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy