Česká geologická služba
Přihlášení
 

Poddolovaná území

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje základní informace o místech, kde byla v minulosti provozována hlubinná těžba nebo průzkum nerostných surovin. Upozorňuje na území, kde mohou vznikat propady nebo jiná nebezpečí vyplývající z existence podzemních prostor.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VDC-POD-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2002
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/poddolovana_uzemi/MapServer
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 16.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy