Důlní díla a poddolovaná území

Mapová aplikace zpřístupňuje ve společném mapovém okně základní informace o důlních dílech a rozsahu poddolovaných území.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/VDC-DD_PODDOL-SDE-APL
Map
ISO 19119: Prostorový rozsah: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 31.12.2011, revize: 03.10.2017
Vyhledávání základních informací o poddolovaných územích, hlavních důlních dílech a haldách s možností zadávání parametrů pro vyhledávání.
Česká geologická služba
Mgr. Jolana Šanderová
Dačického náměstí 11/7, Kutná Hora, 274 01, Česká republika
tel: +420327515724
email: jolana.sanderova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

4f779d3c-1910-44b0-b5a1-1da00a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
01.09.2021

Příbuzné zdroje