Česká geologická služba
Přihlášení
 

Důlní díla

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba obsahuje základní údaje o jednotlivých hlubinných důlních dílech, kterými jsou podle § 10, odst.8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, všechna důlní díla, která vyúsťují na povrch, a důlní díla otevírající výhradní ložisko nebo jeho ucelenou část.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-VDC-HDD-SER
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
poddolování a důlní díla
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:21.08.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/dulni_dila/MapServer
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 11.09.2020
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy