Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace zpřístupňuje nascanované mapové listy "Radonového indexu geologického podloží" na území České republiky v měřítku 1 : 50 000, které byly výsledkem mapování v letech 1999-2005. Vyhledávat lze podle roku vydání, názvu mapy a listokladu. Aplikace pracuje se statickými daty a rastrovými obrázky. Aplikaci lze zakoupit také na CD-ROM (e-shop).
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-RADON50_RASTR-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Lidské zdraví a bezpečnost
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geochemie
geohazardy
GEMET - Concepts, version 3.1:
prvek chemický/prvky skupiny 0/radon
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:21.08.2006
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/index/default1.htm
http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-CD-ROM-p25019c91c114.html
http://www.geology.cz/extranet/vav/analyza-zranitelnosti-krajiny/radon
http://www.geology.cz/extranet-eng/science/landscape-vulnerability/radon
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00
tel: +420251085205
email: ivan.barnet@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-CD-ROM-p25019c91c114.html
Pokyny k objednání http://obchod.geology.cz/cs/Mapy/Mapy-na-CD-a-DVD/Mapy-radonoveho-indexu-geologickeho-podlozi-1-50-000-CD-ROM-p25019c91c114.html
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 28.06.2016
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy