Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologická mapa 1 : 50 000

aplikace

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Aplikace mapového serveru zobrazuje geovědní vrstvy z geodatabáze geologických map České republiky v měřítku 1 : 50 000 (geologická mapa, litogeochemická měření, analýzy povrchových vod, významné geologické lokality, dekorační kameny, skládky), do níž je integrována společná geologická legenda ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOL50-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
ohlašování a sběr dat
geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:2013
zveřejnění:2013
revize:2014
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/geocr_50/
http://mapy.geology.cz/geocr_50/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy50
http://www.geology.cz/extranet-eng/maps/printed/maps50
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
žádné podmínky neplatí
Omezení veřejného přístupu
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 13.10.2015
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy