Česká geologická služba
Přihlášení
 

Vrtná prozkoumanost s mocností kvartéru

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zpřístupňuje informace o mocnosti kvartéru ve vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi geologicky dokumentovaných objektů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-GDO-kvarter-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
geologická prozkoumanost
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Volná
vrt
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:15.12.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Prozkoumanost/vrty_mocnost_kvarteru/MapServer
Geografické ohraničení
11.5826888350148, 47.8179698239719, 19.00421903453, 51.357105092337
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
licence
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 17.09.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy