Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologický slovník, anglicko-český a česko-anglický

datová sada bez prostorové složky

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze slovníku je elektronickou podobou geologického slovníku autorů Otakara Zemana, Karla Beneše a kolektivu vydaného v roce v roce 1985 nakladatelstvim Academia Praha. Některé chybějící termíny do slovníku doplnili: Zdeněk Kukal, Petr Hradecký, Vladislav Rapprich a Marcela Stárková.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOL_SLOVNIK-DTB
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
slovníky a encyklopedie
Jazyk zdroje čeština, angličtina
Časový rozsah Od 1985
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/slovnik
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/gslov.pl?l=e&s=
Geografické ohraničení
-180, -90, 180, 90
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
další omezení
copyright
Bez omezení
Distribuční formát DBF
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 22.09.2015
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Související odkazy