Geologický slovník, anglicko-český a česko-anglický

Aplikace Geologického slovníku je elektronickou podobou geologického slovníku autorů Otakara Zemana, Karla Beneše a kolektivu vydaného v roce 1985 nakladatelstvim Academia Praha. Některé chybějící termíny do slovníku doplnili: Zdeněk Kukal, Petr Hradecký, Vladislav Rapprich a Marcela Stárková.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-geologicky-slovnik-66.png
aplikace
https://registry.geology.cz/id/KODY-SLOVNIK_G-DTB-APL
NonMap
GEMET - Concepts, version 3.1: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS:
revize: 2013, vytvoření: 2001
1985 - dosud
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

revize: 2007, revize: 2013

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

4ee0c4bc-4878-4623-8c0d-90780a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: původce
22.11.2022

Příbuzné zdroje