Česká geologická služba
Přihlášení
 

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 (GEOČR50)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zobrazuje výsledky mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-RADON50-SER
Klíčová slova ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geofyzika
geohazardy
územní plánování
geochemie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Oblasti ohrožené přírodními riziky
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geohazardy/radon50/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.07.2020
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy