Komplexní radonová informace pro administrativní jednotky

Aplikace na mapovém serveru ČGS zpřístupňuje statisticky zpracovaná data o radonovém riziku pro administrativní jednotky České republiky. Základem těchto informací je měření radonu v podloží a dávkového příkonu záření gama hornin (ČGS) a měření radonu v ovzduší staveb (SUJB, SÚRO), které byly zpracovány v rámci Radonového programu ČR. Aplikace pracuje s geologickou mapou v měřítku 1 : 50 000 a 1 : 500 000 (ČGS). Komplexní radonová informace, kterou je možno generovat v pdf, je navázána na centroidy obcí a jejich částí.
aplikace
https://registry.geology.cz/id/KOMPLEX_RADON_INDEX_50-SDE-APL
Map
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS:
Volná:
CzechGeo
EGDI
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
vytvoření: 2013, zveřejnění: 2013, revize: 15.12.2017
2013 - dosud
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
email: podatelna@sujb.cz
Role: původce
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: původce
Česká geologická služba
RNDr. Ivan Barnet, CSc.
Geologická 577/6, Praha 5, 152 00, Česká republika
tel: +420251085205
email: ivan.barnet@geology.cz
Role: kontaktní bod

Kvalita

Omezení

částečně omezeno

Informace o metadatovém záznamu

528b605c-1008-4711-bdaf-04a00a010817
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
20.02.2021

Příbuzné zdroje