Česká geologická služba
Přihlášení
 

Surovinový informační systém (SurIS)

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Mapová aplikace zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích, chráněných ložiskových územích, o chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, průzkumných územích a dobývacích prostorech.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SDE-APL
Klíčová slova ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
humanGeographicViewer
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
státní geologická služba
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:31.12.2011
revize:2014
revize:15.12.2017
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/suris (mapová aplikace (CS) )
http://www.geology.cz/extranet/sgs/nerostne-suroviny/surovinovy-informacni-system (webová stránka (CS) )
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=13&cultureInfo=en
http://www.geology.cz/extranet-eng/sgs/minerals/mineral-information-system
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Jaromír Starý
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742110
email: jaromir.stary@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
copyright
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 14.12.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy