Česká geologická služba
Přihlášení
 

Surovinový informační systém (SurIS)

služba

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Služba ArcGIS Serveru, kompilovaná z více služeb, zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích, chráněných ložiskových územích, o chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, průzkumných územích a dobývacích prostorech.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SER
Klíčová slova ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
infoMapAccessService
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals 4EU
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:21.08.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Roman Kujal, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742118
email: roman.kujal@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 06.10.2017
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy