Česká geologická služba
Přihlášení
 

Surovinový informační systém (SurIS)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Služba ArcGIS Serveru, kompilovaná z více služeb, zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích, chráněných ložiskových územích, o chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, průzkumných územích a dobývacích prostorech.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-SER
Klíčová slova ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
infoMapAccessService
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:21.08.2012
revize:01.07.2019
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 15.07.2020
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy