Česká geologická služba
Přihlášení
 

Surovinový informační systém (SurIS)

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
WMS služba zpřístupňuje základní informace o ložiskách nerostných surovin a prognózních zdrojích, chráněných ložiskových územích, o chráněných územích pro zvláštní zásahy do zemské kůry, průzkumných územích a dobývacích prostorech.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-WMS
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
GEMET - Concepts, version 3.1:
zdroj
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
NAUKA O LOŽISKÁCH/Nerosty
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
ISO 19119:
Služba zpřístupnění map (WMS)
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals4EU
Volná
EGDI
zásoby nerostů
Jazyk zdroje
Časový rozsah vytvoření:21.08.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
Geografické ohraničení
11.6856652922758, 48.1873553053326, 19.0509812926251, 51.4960571840313
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 06.03.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy