Česká geologická služba
Přihlášení
 

Chráněná ložisková území

datová sada

Základní metadata

Základní informace
o zdroji
Abstrakt
Databáze obsahuje Údaje o ochraně zjištěných a předpokládaných výhradních ložisek nerostných surovin ČR, které je nutno respektovat zvláště při zpracování územně plánovací dokumentace.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-SURIS-CHLU-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Energetické zdroje
Nerostné suroviny
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Minerals 4EU
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 1992
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/Surovinovy_informacni_system_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://mapy.geology.cz/suris
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=13&cultureInfo=en
https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/chranena_loziskova_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Suroviny/chranena_loziskova_uzemi_en/MapServer
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=14&cultureInfo=en
https://mapy.geology.cz/vydej/
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/chranena_loziskova_uzemi/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (mapová služba - WMS (CS) )
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Suroviny/chranena_loziskova_uzemi_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi_en/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Jaroslav Mojžíš
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742131
email: jaroslav.mojzis@geology.cz
Informace
o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
licence
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., DWG 10.2., DXF 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace
o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.06.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Surovinový informační systém (SurIS)
Podřízené
Související odkazy