Česká geologická služba
Přihlášení
 

Registr rizikových úložných míst

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze eviduje a zpřístupňuje údaje o rizikových opuštěných a uzavřených úložných místech těžebních odpadů.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS_G-RUM-SDE
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Nerostné suroviny
GEMET - Concepts, version 3.1:
odpady/druh odpadů
sktruktura krajiny/území nezastavěné/skládka/halda
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie/geologie báňská
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
těžební odpady
Volná
ProSUM
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 01.05.2012
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:5000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Odpady/RROUM/MapServer (ArcGIS Server služba )
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS (WMS služba )
https://mapy.geology.cz/rroum
http://www.geology.cz/extranet/sgs/ulozna-mista-tezebniho-odpadu/registr-rizikovych-uloznych-mist (stránka na webovém portále ČGS )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Vít Štrupl, Ph.D.
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420234742144
email: vit.strupl@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
licence
copyright
další omezení
Distribuční formát SHP 10.2., application/pdf ?, DWG ?, DXF ?
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06
tel: +420 234 742 116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 23.10.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Inventarizace úložných míst
Související odkazy