Registr rizikových úložných míst

WMS služba zobrazující úložná místa těžebních odpadů představující závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví s údaji o typu a míře rizika.
Nenalezeno https://app.geology.cz/img/ikony/ikonky66/wms/wms_CGS_G-VDC-HAL-RUM-WMS.png
služba
https://registry.geology.cz/id/TEZEBNI_ODPADY-RUM-SDE-WMS
WMS 1.3.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geovědní témata ČGS: ISO 19119: Prostorový rozsah: GEMET - Concepts, version 3.1:
ProSUM
12.5352797045205,49.499601332713,15.3186141318882,50.4872512231998
vytvoření: 18.09.2012
01.05.2012 - dosud
Dne 7.5. 2009 vstoupil v platnost zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, který implementuje ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15.3.2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. V souvislosti s ustanovením § 17, odst. 4, písm. a) a b) tohoto zákona pověřilo Ministerstvo životního prostředí Českou geologickou službu zjišťováním uzavřených a opuštěných úložných míst představujících závažné riziko pro životní prostředí a lidské zdraví a vedením Registru těchto úložných míst.
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

50588f54-d208-45c6-85ec-0d100a010817
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 06, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
09.06.2022

Příbuzné zdroje