Česká geologická služba
Přihlášení
 

Geologický slovník, anglicko-český a česko-anglický

aplikace

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Aplikace Geologického slovníku je elektronickou podobou geologického slovníku autorů Otakara Zemana, Karla Beneše a kolektivu vydaného v roce 1985 nakladatelstvim Academia Praha. Některé chybějící termíny do slovníku doplnili: Zdeněk Kukal, Petr Hradecký, Vladislav Rapprich a Marcela Stárková.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOL_SLOVNIK-DTB-APL
Klíčová slova GEMET - Concepts, version 3.0:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
informace > dokumentace > dokument > typ dokumentu > slovník
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
slovníky a encyklopedie
Jazyk zdroje
Časový rozsah revize:2013
revize:2007
vytvoření:2001
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
http://www.geology.cz/slovnik
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/gslov.pl?l=e&s=
Geografické ohraničení
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Mgr. Petr Čoupek
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429225
email: petr.coupek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.11.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Související odkazy