Česká geologická služba
Přihlášení
 

Významné geologické lokality

aplikace

Úplná metadata

Prostorová reprezentace
vektor. prostor. reprezentace:
geometrické objekty:
MD_GeometricObjects:
počet geom. objektů: 2076
Referenční systém
Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514
jmenný prostor: urn:ogc:def:crs:EPSG
Identifikace
identifikace služby:
citace:
Citace:
název: Významné geologické lokality
alternativní název: G_lokality-apl1, ČR
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2001
událost: vytvoření
Datum:
datum: 2010
událost: revize
identifikátor:
Identifikátor:
kód: CZ-00025798-CGS-LOKALITY-DTB-APL
jmenný prostor: www.geology.cz
způsob prezentace: mapa digitální
Abstrakt: Aplikace zpřístupňuje databázi významných geologických lokalit na území ČR. Aplikace je logicky členěna na část prohlížecí (zobrazení a vyhledání lokalit v mapě) a na část vyhledávací (databázové vyhledávání podle různých kritérií: lokalizace, geologická charakteristika, ochrana území, detailní údaje o záznamu atd.). K jednotlivým lokalitám lze zobrazit odborný popis, fotografie, odkazy na literaturu a vytvářet tiskové výstupy.
účel vytvoření: Práce na databázi významných geologických lokalit započaly v Českém geologickém ústavu v roce 1992 v návaznosti na vytváření registru chráněných geologických lokalit, spolu s AOPK.
stav zpracování: kompletní
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Petr Čoupek
název organizace: Česká geologická služba
funkce v organizaci: vedoucí oddělení
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/p/petr.coupek
adresa:
adresa:
e-mail: petr.coupek@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 602 00
město: Brno
ulice, číslo: Leitnerova 204/22
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/19104251
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420543212370
telefonní číslo: +420543429225
role: zpracovatel
id: http://www.geology.cz/personal/petr.coupek
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/marketa.vajskebrova
adresa:
adresa:
e-mail: marketa.vajskebrova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089444
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/marketa.vajskebrova
zodpovědná strana:
jméno osoby: RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/m/marketa.vajskebrova
adresa:
adresa:
e-mail: marketa.vajskebrova@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 131/3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089444
role: zodp. za sběr dat a výzkum
id: http://www.geology.cz/personal/marketa.vajskebrova
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
adresa:
adresa:
e-mail: metadata@geology.cz
země: Česká republika
poštovní kód (PSČ): 118 21
město: Praha 1
ulice, číslo: Klárov 3
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
kontaktní telefon:
telefon:
Číslo faxu: +420257531376
telefonní číslo: +420257089411
role: správce
id: http://www.geology.cz
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
grafický náhled:
náhled (obrázek):
jméno souboru: http://www.geology.cz/img/ikony/ikonky66/aplikace/aplikace-lokality66.png
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo: lokalita významná
klíčové slovo: ochrana
klíčové slovo: prostředí životní
klíčové slovo: území chráněné
klíčové slovo: Česká republika
klíčová slova:
klíčové slovo: Chráněná území
klíčové slovo: Geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.6.2008
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: vzdělávání a popularizace geologie
jméno thesauru:
Citace:
název: Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 1.12.2012
událost: zveřejnění
klíčová slova:
klíčové slovo: humanCatalogueViewer
jméno thesauru:
Citace:
název: ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum: 2008
událost: zveřejnění
omezení:
omezení:
omezení užití: podmínky nejsou známy
právní omezení:
omezení užití: bez omezení
omezení přístupu: copyright
omezení (autor.): ochrana duševního vlastnictví
omezení (autor.): copyright
omezení (autor.): další omezení
další omezení: volný přístup na internetu
Typ služby: NonMap
rozsah:
Rozsah:
popis: stát ČR
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ: 11.99
zem. délka - východ: 18.91
zem. šířka - jih: 48.253
zem. šířka - sever: 51.247
uvnitř: ano
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek: 2001
konec: 2011
začátek + rozsah:
trvání: 2007
začátek: 1.1.2001
typ vazby: těsný
pracuje s daty:
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Fotoarchiv
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817#_4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817
uuidref: 4d977180-15f8-46b2-a16e-05e00a010817
název: Významné geologické lokality ČR
Identifikace dat:
citace:
Citace:
název: Významné geologické lokality ČR
href: http://micka.geology.cz/csw/index.php?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetRecordById&OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&ID=507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817#_507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817
uuidref: 507e70bb-03f8-4587-a48d-0d100a010817
název: Fotoarchiv ČGS
Obsah
popis feature katalogu:
součástí datové sady: ano
Distribuce
Distribuce:
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089411
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: metadata@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/
id: http://www.geology.cz
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://lokality.geology.cz
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_cze
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://lokality.geology.cz./d.pl?item=1&l=e
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: DB_eng
funkce on-line zdroje: hledání
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/lokality
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_cze
funkce on-line zdroje: informace
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/localities
protokol: WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje: WEB_eng
funkce on-line zdroje: informace
Jakost dat
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň: aplikace
rodokmen:
Rodokmen:
zpráva: V letech 1997 - 1999 byla kartotéka geol. lokalit přepsána do digitální formy (databáze Access) a o rok později převedena do centrálního datového skladu ČGS - (databáze Oracle). Poloha geologických lokalit byla odečtena z mapy měřítka menšího než 1:50 000 včetně. V současné době probíhá editace databáze a upřesnění souřadnic v měřítku 1:25 000. Odborný garant (2007-2017): RNDr. Pavla Gürtlerová
Metadata
identifikátor záznamu: fe301f80-1f80-1e30-bff3-52caa6446ca8
jazyk metadat: cze
Typ zdroje: aplikace
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby: Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
název organizace: Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo: +420257089445
Číslo faxu: +420257531376
adresa:
adresa:
ulice, číslo: Klárov 131/3
město: Praha 1
poštovní kód (PSČ): 118 21
země: Česká republika
e-mail: olga.moravcova@geology.cz
id: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/21695423
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa: http://www.geology.cz/personal/o/olga.moravcova
role: kontaktní bod
id: http://www.geology.cz/personal/olga.moravcova
datumové razítko: 11.5.2017
Údržba metadat:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby: průběžně
Související odkazy