Česká geologická služba
Přihlášení
 

Významné geologické lokality

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Databáze představuje registr významných geologických lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-LOKALITY-DTB
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
vzdělávání a popularizace geologie
GEMET - Concepts, version 3.1:
věda/vědy přírodní/vědy o Zemi/geologie
ochrana prostředí životního/ochrana přírody
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
Chráněná území
Volná
lokalita významná
ochrana
prostředí životní
území chráněné
Jazyk zdroje čeština, angličtina
Časový rozsah Od 1997
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:25000
Odkazy
http://lokality.geology.cz (databázová aplikace (CS) )
https://mapy.geology.cz/geological_localities/?locale=en (mapová aplikace (EN) )
https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/ (mapová aplikace (CS) )
http://www.geology.cz/lokality (webová stránka (CS) )
http://www.geology.cz/localities (webová stránka (EN) )
http://lokality.geology.cz/d.pl?item=1&l=e (databázová aplikace (EN) )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/geologicke_lokality_EN/MapServer
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Markéta Vajskebrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089444
email: marketa.vajskebrova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
další omezení
volný přístup na internetu
Distribuční formát DBF ?, XLS ?
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 19.12.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Podřízené
Související odkazy