Česká geologická služba
Přihlášení
 

Bezešvá geologická mapa ČR 1 : 50 000 (GEOČR50)

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Bezešvá geologická mapa GEOČR50 je unikátní geografický informační systém, jehož jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 : 50 000 a databáze společné geologické legendy ČR. Ta obsahuje 4 základní typy informací: chronostratigrafické jednotky (členění), regionální jednotky (členění), litologický popis hornin a litostratigrafické jednotky (členění). GeoČR 50 obsahuje přes 260 000 vymapovaných geologických jednotek z celého území ČR.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-GEOCR50-SDE
Klíčová slova Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
geologie
ohlašování a sběr dat
Prostorový rozsah:
Národní
GEMET - Concepts, version 2.4:
věda > vědy přírodní > vědy o Zemi > geologie
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Geologie
One Geology Europe - Concepts, version 1.0:
GEOLOGIE/Petrologie/Litologie
Volná
geologie
geologické mapování
regionální výzkum
geologická mapa
vektorizace
geoinformatika
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah 2000 - 2008
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:50000
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geologicka_mapa50_indexy/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/G50_rastr/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Geologie/geocr50/MapServer
https://mapy.geology.cz/geocr50/
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Geologie/geocr50/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities
http://www.geology.cz/app/legenda/gm50.pl
https://obchod.geology.cz/mapy-maps/mapy-v-meritku-1-50000/geologicke-mapy-50000
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení do měřítka 1 : 40 000
uvedeno v licenční smlouvě
Omezení veřejného přístupu
licence
copyright
řádné citování datového zdroje (uvedeno v licenční smlouvě)
Distribuční formát SHP 10.2.
Poplatky http://www.geology.cz/cenik
Pokyny k objednání http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 29.11.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený
Katalog geoprvků GEOČR50 - ATRIBUTY
Související odkazy