Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50, optimalizováno pro mobilní zařízení)

ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1 : 50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50). Data jsou přizpůsobena pro mobilní aplikace.
služba
https://registry.geology.cz/id/NGMD-GEOCR50_G-SDE-SER_MOBIL
ESRI_MAP
ISO 19119: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1: Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
11.865, 48.024, 19.487, 51.327
zveřejnění: 09.2018
Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Role: zpracovatel
Česká geologická služba
RNDr. Zuzana Krejčí, CSc.
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00, Česká republika
tel: +420543429220
email: zuzana.krejci@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5be04b65-2a74-48d6-a436-46240a010852
Česká geologická služba
Ing. Lucie Kondrová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089434
email: lucie.kondrova@geology.cz
Role: autor
Česká geologická služba
Mgr. Olga Moravcová, Ph.D.
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21, Česká republika
tel: +420257089445
email: olga.moravcova@geology.cz
Role: kontaktní bod
16.11.2021

Příbuzné zdroje