Česká geologická služba
Přihlášení
 

Dekorační kameny

služba

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
ArcGIS Server služba zpřístupňuje veřejnosti na mapovém serveru ČGS data o dekoračních kamenech v České republice.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-DEKOR-SER
Klíčová slova GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
dekorační kameny
hornina
místo těžby
místo použití
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
Nerostné suroviny
ISO 19119:
Geografický (mapový) prohlížeč
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
nerostné suroviny
vzdělávání a popularizace geologie
Jazyk zdroje
Časový rozsah zveřejnění:01.02.2012
Typ prostorové prezentace
Prostorové rozlišení
Odkazy
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny/MapServer (mapová služba - ArcGIS Server (CS) )
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny_EN/MapServer (ESRI-SRV_eng )
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
Ing. Martin Paleček
Leitnerova 204/22, Brno, 602 00
tel: +420543429261
email: martin.palecek@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
podmínky nejsou známy
Omezení veřejného přístupu
copyright
Bez omezení
Distribuční formát
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 31.07.2019
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Používá zdroje
Katalog geoprvků Dekorační kameny v ČR - atributy
Související odkazy