Česká geologická služba
Přihlášení
 

Dekorační kameny - místa využití

datová sada

Základní metadata

Základní informace o zdroji
Abstrakt
Zvýšená poptávka po materiálech, které jsou vhodné pro dekorační a stavební účely, přispěla značnou měrou k rozvoji těžby a kamenoprůmyslu. Databáze obsahuje základní typy hornin, které jsou a byly v minulosti za tímto účelem těženy v České republice.
Jedinečný identifikátor CZ-00025798-CGS-DEKOR-SDE-VYUZITI
Klíčová slova ISO 19119 geographic services taxonomy, 1.0:
dekorační kameny
hornina
místo použití
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
GEMET - Concepts, version 3.1:
Czech Geological Survey - Concepts, version 1.0:
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014:
Volná
EGDI
Jazyk zdroje čeština
Časový rozsah Od 2004
Typ prostorové prezentace vektor
Prostorové rozlišení Odpovídající měřítko = 1:10000
Odkazy
http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny/MapServer
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Popularizace/dekoracni_kameny_EN/MapServer
http://mapy.geology.cz/dekoracni_kameny/index_EN.html?config=config_EN.xml
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/data/datove-zdroje/dekoracni-kameny
http://www.geology.cz/extranet-eng/services/data/data-sources-description/decorative-stones
Geografické ohraničení
11.99, 48.253, 18.91, 51.247
Kontakt - zdroj Česká geologická služba
RNDr. Barbora Dudíková Schulmannová
Klárov 3, Praha 1, 11821
tel: +420257089554
email: barbora.schulmannova@geology.cz
Informace o distribuci
Podmínky pro přístup a užití
bez omezení
Omezení veřejného přístupu
copyright
Distribuční formát SHP 9.3
Poplatky
Pokyny k objednání
Kontakt pro informace o distribuci Česká geologická služba
Ing. Jan Sedláček
Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
tel: +420257089483
email: jan.sedlacek@geology.cz
Informace o metadatovém záznamu
Aktualizace metadat 20.11.2018
Kontaktní email pro metadata metadata@geology.cz
Příbuzné zdroje
Použito v
Nadřízený Dekorační kameny
Katalog geoprvků Dekorační kameny v ČR - atributy [b6fbe800-e800-16fb-9b91-52caa6446ca8]
Související odkazy