Referenční systém

Referenční systém:
identifikátor ref. syst.:
Identifikátor:
kód:
EPSG:5514
kód:
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

Identifikace

Identifikace dat:
citace:
Citace:
název:
Báňské mapy
kalendářní datum:
Datum:
událost:
creation
datum:
1990
identifikátor:
Identifikátor:
kód:
CZ-00025798-CGS_G-BANMAP-SDE
kód:
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-BANMAP-SDE
způsob prezentace:
mapDigital
abstrakt:
Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.
účel vytvoření:
kartotéka
stav zpracování:
onGoing
kontaktní místo:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/jolana.sanderova
jméno osoby:
Mgr. Jolana Šanderová
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odboru
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420327515724
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/11611693
ulice, číslo:
Dačického náměstí 11/7
město:
Kutná Hora
poštovní kód (PSČ):
274 01
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
jolana.sanderova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/j/jolana.sanderova
role:
pointOfContact
zodpovědná strana:
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420257089411
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Klárov 3
město:
Praha 1
poštovní kód (PSČ):
118 21
země:
Česká republika
e-mail:
metadata@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/
role:
custodian
údržba zdroje:
MD_MaintenanceInformation:
četnost aktualizace a údržby:
continual
formát zdroje:
formát:
formát:
ArcSDE
klíčová slova:
klíčová slova:
klíčové slovo:
Nerostné suroviny
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/theme/mr
jméno thesauru:
Citace:
název:
http://www.eionet.europa.eu/gemet/inspire_themes
název:
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.6.2008
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
EGDI
klíčová slova:
klíčové slovo:
Minerals4EU
klíčové slovo:
Minerals4EU
jméno thesauru:
Citace:
název:
Minerals Intelligence Network for Europe register 1.0, 2014
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2014
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/codelist/MineStatusValue/historic
klíčové slovo:
historic
jméno thesauru:
Citace:
název:
INSPIRE code list register 1.0, 2013
kalendářní datum:
Datum:
datum:
2013
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
poddolování a důlní díla
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/impactsOfMineWorkings
klíčové slovo:
archivy
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/archives
klíčové slovo:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme/stateGeologicalService
klíčové slovo:
státní geologická služba
jméno thesauru:
Citace:
název:
https://registry.geology.cz/CGSGeoscientificTheme
název:
Geovědní témata ČGS
kalendářní datum:
Datum:
datum:
1.12.2012
událost:
publication
klíčová slova:
klíčové slovo:
Národní
klíčové slovo:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope/national
jméno thesauru:
Citace:
název:
Prostorový rozsah
název:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialScope
kalendářní datum:
Datum:
datum:
22.5.2019
událost:
creation
omezení:
právní omezení:
omezení přístupu:
otherRestrictions
další omezení:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
právní omezení:
omezení (autor.):
otherRestrictions
další omezení:
podmínky nejsou známy
další omezení:
http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/conditionsUnknown
další omezení:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/copyright
další omezení:
Copyright (všechna práva vyhrazena)
prostor. reprezentace:
vector
prostorové rozlišení:
rozlišení:
odpovídající měřítko:
měřítkový faktor:
jmenovatel:
50000
jazyk zdroje:
cze
znaková sada:
win1250
tematická kategorie:
geoscientificInformation
rozsah:
Rozsah:
geografický rozsah:
ohraničující obdélník:
zem. délka - západ:
11.99
zem. délka - východ:
18.91
zem. šířka - jih:
48.253
zem. šířka - sever:
51.247
popis geogr. rozsahu:
geografický identifikátor:
Identifikátor:
kód:
Česká republika
kód:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
časový rozsah:
Časový rozsah:
rozsah:
počátek / konec:
počátek:
1990
konec:
now

Distribuce

Distribuce:
distribuční formát:
formát:
formát:
SHP
verze formátu:
10.2.
formát:
formát:
DWG
verze formátu:
?
formát:
formát:
DXF
verze formátu:
?
formát:
formát:
application/pdf
verze formátu:
?
Distributor:
distributor:
kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
RNDr. Renata Kachlíková
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/renata.kachlikova
název organizace:
Česká geologická služba
funkce v organizaci:
vedoucí odděleníHead of Section
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420234742116
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
Česká republika
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
e-mail:
renata.kachlikova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/r/renata.kachlikova
role:
pointOfContact
způsob objednání:
MD_StandardOrderProcess:
poplatky:
http://www.geology.cz/cenik
pokyny pro objednání:
http://www.geology.cz/poskytovani-dat
Možnosti přenosu:
Možnosti digitálního přenosu:
on-line:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/banske_mapy
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/WWW:LINK-1.0-http--link
protokol:
WWW:LINK-1.0-http--link
název on-line zdroje:
Mapová aplikace (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/MAP_cze
funkce on-line zdroje:
search
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
protokol:
OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
název on-line zdroje:
WMS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/WMS_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/banske_mapy_public/MapServer
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://mapy.geology.cz/arcgis/rest/services/Dulni_Dila/banske_mapy/MapServer
protokol:
ESRI:MAP-10.2-http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:MAP-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje:
information
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
https://agsportal.geology.cz/server/rest/services/Editace/banske_mapy_editace/FeatureServer
protokol:
ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
protokol:
https://services.cuzk.cz/registry/codelist/OnlineResourceProtocolValue/ESRI:FEATURE-10.2-http-rest
název on-line zdroje:
ArcGIS (CS)
název on-line zdroje:
https://registry.geology.cz/linkName/ESRI-SRV_cze
funkce on-line zdroje:
information

Jakost dat

Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset
zpráva:
konzistence domény:
identifikace měření:
Identifikátor:
kód:
Conformity_001
jmenný prostor:
INSPIRE
výsledek:
shoda výsledku:
specifikace:
Citace:
název:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089
název:
Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
kalendářní datum:
Datum:
událost:
publication
datum:
8.12.2010
vysvětlení:
Viz odkazovanou specifikaci
prošlo:
0
rodokmen:
Rodokmen:
původ:
Jedná se o mapy, plány a náčrty, které zachycují báňskou tématiku (průzkum, těžba příp. úprava nerostných surovin) a lze je lokalizovat na území České republiky. Naprostá většina map se vztahuje k hlubinnému dolování. Zastoupeny jsou originály i různé kopie map tištěných i rukopisných. Většina map vznikla ve 20. století (téměř 5200), ale jsou zde i mapy z 19. století (více než 1000), 18. století (téměř 350) a z 16.-17. století (téměř 20). Téměř 2400 map není datováno. Naprostá většina map od 16.století až po první polovinu 20. století je psána v němčině, čeština se objevuje až na výjimky od 19. století, ale vyskytují se i mapy v ruštině, angličtině a francouzštině.
Kvalita dat:
obor působnosti:
obor působnosti:
úroveň:
dataset

Metadata

ID metadatového záznamu:
60729d00-9d00-1072-b49e-c88088beb3f3
jazyk metadat:
cze
znaková sada metadat:
utf8
Typ zdroje:
dataset
metadata - kontakt:
zodpovědná strana:
jméno osoby:
http://www.geology.cz/personal/pavla.kramolisova
jméno osoby:
Mgr. Pavla Kramolišová
název organizace:
Česká geologická služba
kontaktní údaje:
kontakt:
kontaktní telefon:
telefon:
telefonní číslo:
+420 234 742 161
adresa:
adresa:
ulice, číslo:
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/adresnimista/22298444
ulice, číslo:
Kostelní 364/26
město:
Praha 7
poštovní kód (PSČ):
170 06
země:
https://publications.europa.eu/resource/authority/country/CZE
země:
Česká republika
e-mail:
pavla.kramolisova@geology.cz
on-line informace:
ON-LINE zdroj:
el. adresa:
http://www.geology.cz/personal/p/pavla.kramolisova
role:
pointOfContact
datumové razítko:
9.8.2021
jméno metadatové normy:
ISO 19115/INSPIRE_TG2/CZ4
verze metadatové normy:
2003/cor.1/2006