Báňské mapy

Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.
datová sada
https://registry.geology.cz/id/NGMD_ARCH-BANMAP-SDE
čeština
Geologicko-vědecké informace
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
European Geoscience Registry – Projects: INSPIRE code list register 1.0, 2013: Geovědní témata ČGS: Prostorový rozsah:
11.99,48.253,18.91,51.247
vytvoření: 1990
1990 - dosud
vektor
kartotéka
Česká geologická služba
Mgr. Jolana Šanderová
Dačického náměstí 11/7, Kutná Hora, 284 01, Česká republika
tel: +420327515724
email: jolana.sanderova@geology.cz
Role: kontaktní bod
Česká geologická služba
Klárov 131/3, Praha 1, 118 00, Česká republika
tel: +420257089411
email: metadata@geology.cz
Role: správce

Kvalita

Jedná se o mapy, plány a náčrty, které zachycují báňskou tématiku (průzkum, těžba příp. úprava nerostných surovin) a lze je lokalizovat na území České republiky. Naprostá většina map se vztahuje k hlubinnému dolování. Zastoupeny jsou originály i různé kopie map tištěných i rukopisných. Většina map vznikla ve 20. století (téměř 5200), ale jsou zde i mapy z 19. století (více než 1000), 18. století (téměř 350) a z 16.-17. století (téměř 20). Téměř 2400 map není datováno. Naprostá většina map od 16.století až po první polovinu 20. století je psána v němčině, čeština se objevuje až na výjimky od 19. století, ale vyskytují se i mapy v ruštině, angličtině a francouzštině.
Odpovídající měřítko: 1: 50000

Omezení

Informace o distribuci

Česká geologická služba
RNDr. Renata Kachlíková
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420234742116
email: renata.kachlikova@geology.cz
Role: kontaktní bod

Informace o metadatovém záznamu

60729d00-9d00-1072-b49e-c88088beb3f3
Česká geologická služba
Mgr. Pavla Kramolišová
Kostelní 364/26, Praha 7, 170 00, Česká republika
tel: +420 234 742 161
email: pavla.kramolisova@geology.cz
Role: kontaktní bod
27.02.2024

Příbuzné zdroje